Czas trwania szkolenia: 3 tygodnie ok 120 h dydaktycznych
Koszt szkolenia: 3500 zł
Termin: Dopasowany do potrzeb klientki – również sobota oraz niedziela
Modele/ki: Ilość ustalana w zależności od zagadnień

Po zakończeniu powyższego szkolenia kursantka otrzymuje zaświadczenie MEN
Szkolenie 3 tygodniowe ustalane zagadnienia są ściśle z oczekiwaniami kursantki.