Czas trwania szkolenia: 1 dzień ok 10 h dydaktycznych
Koszt szkolenia: 1100 zł
Termin: Dopasowany do potrzeb klientki – również sobota oraz niedziela
Modele/ki: minimum 2 modelki

Skrypt szkolenia