Masaż Lomi Lomi

Czas trwania szkolenia: 1 dzień ok 8 h dydaktycznych
Koszt szkolenia: 700 zł
Termin: Dopasowywany do potrzeb klientki – również sobota oraz niedziela
Modele/ki: 1 modelka