Manicure hybrydowy

Nazwa szkolenia: Manicure hybrydowy
Czas trwania szkolenia: 1 dzień ok 6 – 8 h dydaktycznych
Koszt szkolenia: 400 zł
Termin: Dopasowany do potrzeb klientki – również sobota oraz niedziela
Modele/ki: 2 modelki