Kurs Wizażu i makijażu – szkolenie podstawowe

Czas trwania szkolenia: 3 dni dydaktyczne
Koszt szkolenia: 2000 zł
Termin: Dopasowywany do potrzeb klientki – również sobota oraz niedziela
Modele/ki: 5 modelek

Po zakończeniu powyższego szkolenia kursantka otrzymuje zaświadczenie MEN
Skrypt szkolenia