Kurs wizaż, stylizacja i makijaż – poziom podstawowy

Czas trwania szkolenia: 3 dni 30 h dydaktycznych
Koszt szkolenia: 2500 zł
Termin: Dopasowywany do potrzeb klientki – również sobota oraz niedziela
Modele/ki: 5 modelek

Po zakończeniu powyższego szkolenia kursantka otrzymuje zaświadczenie MEN
Skrypt szkolenia