Kurs Oksybrazja

Czas trwania szkolenia: 1 dzień ok 6 h dydaktycznych
Koszt szkolenia: 500 zł
Termin: Dopasowany do potrzeb klientki – również sobota oraz niedziela
Modele/ki: 2 modelki